Regulament parcare

CAP.I   Dispoziţii Generale

Art.1 Prezentul Regulament reglementează accesul-ieşirea, circulaţia şi staționarea în cadrul parcării complexului comercial Platinia Shopping Center, de pe Calea Mănăștur 2-6, Cluj-Napoca.

Art.2 Conducerea autovehiculelor se va face cu atenţie sporită, respectându-se semnificaţia panourilor indicatoare, a semnelor de circulaţie şi a marcajelor rutiere, precum şi limita maximă de înălţime: demisol 2,15 m, subsol 2,15 m.

Art.3 Pentru siguranţă se recomandă:

  1. – Accesul şi circulaţia în parcare cu viteză redusă (max.5 km/h).
  2. – Circulaţia cu farurile aprinse în incinta parcărilor.
  3. – Utilizarea interzisă a parcărilor interioare pentru autovehiculele care funcţionează cu instalaţie GPL sau a autovehiculelor cu remorci.

Art.4 Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament poate duce la restricţionarea accesului în parcare.

Art.5 Parcarea autovehiculelor se face doar pe spaţiile amenajate, semnalizate şi marcate în acest scop în aşa fel încât un autovehicul să nu ocupe decât locul de parcare respectiv, fără a împiedica parcarea pe locurile învecinate.

Art.6 Este interzisă staţionarea în parcarea subterană cu motorul pornit.

Art.7 Autovehiculele oprite sau staţionate neregulamentar pe teritoriul parcării subterane, a complexului comercial Platinia Shopping Center în zone nepermise (exemplu: locuri de parcare destinate persoanelor cu mobilitate redusă sau  zona căilor de acces, evacuare, etc.)  pot fi supuse blocării roţilor, în scopul conştientizării utilizatorilor referitor la obligativitatea respectării regulilor de acces, parcare, staţionare şi circulaţie în incinta complexului comercial Platinia Shopping Center.

Art.8 Pot fi parcate în zona desemnată pentru parcare doar autovehiculele utilizate de persoanele care au calitatea de clienţi ai complexului comercial Platinia Shopping Center pe durata parcării, cu respectarea prezentului Regulament.

Art.9 Prezentul regulament este afişat vizibil la intrările în parcare, poate fi consultat pe adresa http://www.platinia-shopping-center.ro/regulament-parcare/ şi este adus la cunoştinţa chiriaşilor şi a clienţilor.

CAP. II Activităţi prevăzute în regulament:

Art.10 Se blochează roţile autovehiculelor care sunt oprite sau staţionate neregulamentar sau ale celor expuse la vânzare. Activitatea de blocare, cu dispozitive speciale, a roţilor autovehiculelor oprite sau  staţionate neregulamentar se face conform precizărilor prezentului regulament.

Art.11 Constatarea faptului că unele autovehicule sunt oprite, staţionate neregulamentar, inclusiv ale celor expuse spre vânzare pe teritoriul parcării se va efectua cu respectarea prevederilor prezentului regulament, de către agenţii de pază, angajaţi ai complexului comercial Platinia Shopping Center.

Art.12 Dispozitivele pentru blocarea roţilor se montează pe roata stânga faţă, pentru a fi usor observate de către utilizatorul auto şi se vor aplica în aşa fel încât să nu producă defecţiuni tehnice autovehiculului blocat sau să afecteze caroseria acestuia.

Art.13 Dispozitivele de blocare a roţilor  trebuie să  îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  1. – să asigure imposibilitatea desfacerii sau deteriorării prin efracţie, să nu producă avarii  autovehiculului  blocat;
  2. – să fie montate numai pe roata din stânga faţă şi să nu permită demontarea roţii blocate;
  3. – să fie vopsite în culoarea galbenă;
  4. – să fie dotate cu un mecanism care să permită montarea şi demontarea în maxim 5 minute;

Art.15 Deblocarea roţilor se face după ce în prealabil i-a fost adus la cunoştinţă utilizatorului autovehiculului regulamentul de utilizare al parcării și după achitarea taxei de deblocare roți în valoare de 200 lei.

Art.16 În cazul în care proprietarul autovehiculului blocat nu se prezintă pentru deblocare, autovehiculul în cauză poate fi ridicat, transportat şi depozitat într-un spaţiu special amenajat iar proprietarul autovehiculului va suporta la ridicare contravaloarea serviciilor de parcare pentru perioada respectivă plus taxa suplimentară de servicii.

Art.17 Protecţia personalului care desfăşoară activităţile de blocare/deblocare a roţilor autovehiculelor se va asigura de către serviciul de protecţie şi pază al complexului comercial Platinia Shopping Center sau, dacă e cazul de către reprezentanţii altor instituţii abilitate: Jandarmerie, Poliţia locală etc..

Art.18 Parcarea este supravegheată video, camerele video fiind destinate exclusiv supravegherii fluxurilor de circulaţie, iar înregistrările nu sunt disponibile publicului, cu excepția situaţiilor când au loc accidente sau incidente care presupun prezența reprezentanţilor instituţiilor publice abilitate pentru cercetarea şi soluţionarea cazurilor.

Este interzis fumatul în incinta parcării subterane.

Art.19 Administrația Platinia Shopping Center nu îşi asumă responsabilitatea pentru integritatea autovehiculelor şi a bunurilor lăsate în acestea.

CAP. III  Sancţiuni

Art.20 Constituie abatere de la regulamentul de utilizare a parcării și se sancționează cu blocarea roților autovehiculului,

  1. Oprirea sau staționarea autovehiculului în locurile  sau  zonele  nepermise, căile de acces/evacuare sau parcările destinate persoanelor cu mobilitate redusă fără a avea acest drept, sau expunerea spre vânzare pe teritoriul parcării fără o aprobare prealabilă din partea Administraţiei Platinia Shopping Center (Taxa pentru deblocarea roţilor este de 200 lei)
  2. Staţionarea în incinta Platinia Shopping Center în afara programului a autovehiculelor.

Art.21 Conducerea repetată a autovehiculului cu viteză în parcare se va sancţiona cu restricționarea accesului în parcare a autovehiculului respectiv.

Art.22 Constatarea acestor abateri se face în conformitate cu prezentul regulament şi cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la circulația pe drumurile publice.

Art.23 Deteriorarea sau degradarea bunurilor din parcare ca efect al nerespectării prevederilor prezentului regulament se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

Art.24 Deteriorarea barierei de access sau a limitatoarelor de inaltime se taxeaza cu suma de 500 lei, la care se adauga TVA.

Art.25 Platinia Shopping Center isi rezerva dreptul de a comunica si modifica,  ori de cate ori considera necesar , tarifele orare pentru stationarea in pacarea subterana.

Art.26 Platinia Shopping Center isi rezerva dreptul de a modifica sau completa prezentul regulament ori de cate ori considera necesar.

 

Conducerea Platinia Shopping Center

Vizitați-ne

Orar

Deschis de Luni până Duminică

10:00 - 22:00

Adresa

Calea Manastur 2-6

Fosta fabrica de bere Ursus

Cluj-Napoca

Orar Mega Image

Deschis de Luni până Duminică

07:00-22:00

Orar Bellagio

Deschis Non Stop